Diensten

Een greep uit opdrachten waarvoor je op JDC een beroep kan doen:

Topografische opmetingen, 3D-scannen

Architecten, landschapsarchitecten, ingenieurs willen beschikken over een correct opgemeten bestaande toestand, die als basis dient voor hun eigen verdere ontwerp.
De SX 10 van Trimble is hiervoor het perfecte antwoord. Dit is een totaalstation dat ook een scan-functie heeft, dus twee gesofisticeerde toestellen in één.
Softwarematig worden uit de opmetingen de nodige plannen gegenereerd die de klant nodig heeft, zoals grondplan, gevelplannen, doorsneden, terreinprofielen, plan met hoogtelijnen, vegetatie (stamomtrek, kruingrootte enz.). Volume- en grondverzetberekeningen zijn uiteraard ook mogelijk.
3D-scannen kan ook gebruikt worden om 3D modellen te maken van bijvoorbeeld gebouwen, beelden.

Dronetoepassingen

Het is de bedoeling om vanaf midden 2019 zelf Klasse 1 dronevluchten uit te voeren, dit als interessante aanvulling voor de opmetingen vanaf grondniveau. De software om de luchtfoto’s te verwerken tot orthofoto’s is reeds aangeschaft en operationeel. Voor het uitvoeren van de dronevluchten zelf wordt voorlopig een beroep gedaan op erkende piloten.

Afpalingen - grensbepalingen

Meer informatie hierover kan je terugvinden op https://jubel.be/afpaling-een-technische-en-juridische-handeling.

Plaatsbeschrijvingen

Om discussies over huurschade tussen verhuurder/huurder van een onroerend goed te vermijden is het aangewezen dat er bij de aanvang en einde van een huurcontract een degelijke plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.
Er wordt van het goed een gedetailleerde beschrijving opgemaakt van de schadebeelden en dit wordt gedocumenteerd met foto’s. Indien de klant dit wenst wordt er een raming van de huurschade opgemaakt.

Muurovername

Meer informatie hierover kan je terugvinden op http://www.geertsdenayer.be/de-gemene-muur-gewongen-gemeenmaking.

Uitzetten van gebouwen, landschapsplannen

Op basis van de architectuurplannen kan de landmeter in overleg met de architect of aannemer een uitzetplan opmaken. Dit uitzetplan wordt opgeladen in het totaalstation, de basislijnen worden op een zeer nauwkeurige wijze op het terrein gematerialiseerd door middel van stevige brugjes.

Ontwerpen openbaar en privaat domein, omgevingswerken

Het ganse ontwerptraject (conceptnota, voorontwerp, ontwerp, prijsvraag, opvolging uitvoering, oplevering) kan door JDC behandeld worden, dit conform de huidige reglementeringen, technische bepalingen en normen.